Rafinasyon
ALTIN RAFİNASYON PROSESİ

1- TESLİMAT
 
Analizleri yapılmış takozlar, gramları ve milyemleri belirli bir şekilde teslim alınır. Takozlar, gerekli kontroller tamamlandıktan sonra, ergitme işlemine gönderilir.
 
2- I. ERGİTME
 
Teslim alınan takozlar, önceden belirlenen takoz ergitme ocağına yerleştirilir. Ergitme işlemleri sonucunda, takozların mısır patlağı şeklinde dökümü gerçekleştirilir ve alınan numune, analize gönderilir. Mısır patlağı şeklindeki düşük ayarlı altınlar, saf altın oluşturulmak üzere altın rafinasyon departmanına teslim edilir.
 
3- ALTIN RAFİNASYONU (Aqua Regia)
 
Mısır patlağı şeklinde dökülmüş altınlar döner tumbler’lara yüklenip çözücüler eklenerek, çözünme işlemi gerçekleştirilir. Çözünmüş altın daha sonra çöktürme tankına alınarak saf bir şekilde çökmesi sağlanır. Yıkanıp filtreleme işlemi yapıldıktan sonra, saf altın ergitme işlemine alınır.
 
 
4- II. ERGİTME
 
İkinci ergitmeye yalnızca saf altın gelir. Bu saf altından, kullanım amacına göre, granül veya takoz şeklinde döküm yapılır.
 
5- GRAM ALTIN
 
%99,99 oranda saflaştırılmış altının saflık derecesi, içerisine katkı eklenerek %99,5 oranına düşürülür. Saflık derecesi ayarlanan altın, gram altın departmanına gelir. Burada belli mikronda gramların haddeleri çekilerek pres baskı, temizleme ve paketleme işlemi yapılıp, 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 ve 1000 gram şeklinde altın üretimi gerçekleştirilir.
 
GÜMÜŞ RAFİNASYON PROSESİ
 
1- TESLİMAT
 
Analizleri yapılmış, düşük ayarda gümüş takozları, kontrolleri yapılarak teslim alınır. Teslim alınan gümüş takozları, ergitme işlemine gönderilmek üzere hazırlanır.
 
2- I. ERGİTME
 
Gümüş saflaştırma için yürütülecek ilk ergitme basamağında, gümüş takozların plaka şeklinde dökümü yapılır. İşlenmeye hazırlanan plakalar, elektroliz işlemine gönderilir.
 
3- ELEKTROLİZ
 
Plaka şeklinde dökülmüş gümüş takozları, elektroliz hücrelerine yerleştirilerek, elektroliz cihazının bütün ayarları yapılır. Gümüş plakaları saflaştırılıp filtrelendikten sonra tekrar ergitme işlemine gönderilir.
 
4- II. ERGİTME
 
İkinci ergitmeye gelen %99,99 oranında saflaştırılmış gümüşün, kullanım amacına göre, granül veya takoz şeklinde dökümü yapılmaktadır.