Sorumlu Altın
Ahlatcı Metal Rafineri, tedarik zincirinin herhangi bir noktasında değerli metallerin kara para aklamaya iştirak ve terörizmi finanse etme, çocuk işçi çalıştırma dahil insan haklarını ihlal etme ile ilişkilendirilmeme sorumluluğunun bilincindedir. Bu bağlamda Ahlatcı Metal Rafineri  şağıda yer alan standart, kılavuz ve yönergelere uygun olarak çalışmaktadır:
 
 
Mali Suçları Araştırma Kurulu Yönetmeliği (Financial Crimes Investigation Board) (Masak) Ahlatcı Metal Rafineri altın tedarik zincirinde gerçekleştirilecek incelemeyle ilgili şirket politikasını ve Müşterini-tanı, risk yönetimi, uyum prosedürlerini geliştirmiştir. Buna ilaveten çalışanlarının, acentelerin ve iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve şirketlerin bu prosedürlere uyum sağlamalarını istemektedir.