Gezinmek için
kaydırın

Gezinmek için
kaydırın

EN Made by SuperAgency

SORUMLU ALTIN

Ahlatcı Metal Rafineri, tedarik zincirinin tüm noktalarında gayri insani uygulamalardan uzak durarak, faaliyetlerinin her aşamasında kalite, çevre yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği konularında sorumlu davranır.

Ahlatcı Metal, tedarik zincirinin her noktasından değerli metallerin çatışmaların ya da terörizmin finansmanında kullanılmadığından, ayrıca insan hakları ihlalleri ile kara para aklama faaliyetlerinden edinilmediğinden emin olmak amacıyla gerekli dokümantasyonu ve kontrolleri yapma sorumluluğuyla ilgili standart ve kılavuzlara uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürür.

KALİTE

Ahlatcı Metal Rafineri, MASAK, OECD, LBMA ve DMCC gibi kurumların yönerge ve kılavuzlarıyla tam uyumlu bir şekilde kaynağı takip edilen kaliteli ve sorumlu altın külçe üretir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarını yerine getirilmesi, toplam kalite felsefesin şirketin tüm birimlerine yayılması, sürekli iyileştirme ve yenilemelerle tüm süreçlerde verimliliğin uluslararası rekabet seviyesine yükseltilmesi için durmaksızın çalışır.

ÇEVRE

Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması, doğal enerji kaynakların verimli kullanılması ve kirliliğe sebep olan olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi adına Ahlatcı Metal, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kullanır. Sıfır atık uygulamaları, noktasal veya bölgesel olarak emisyon salınımında sınır değerlere uymak ve minimum ambalaj kullanmayı hedefler. Kesintisiz eğitim programlarıyla çalışanlarını çevre konusunda bilinçlendirir.

İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ

Ahlatcı Metal Rafineri’nin en değerli kaynağı çalışanlarıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ulusal ve uluslararası gelişmeleri temel alarak tüm çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratır.Faaliyetlerini Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile bütünleşik bir şekilde yöneten şirket, altın pazarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda örnek bir kuruluştur.

Kalite, Çevre, BGYS, Müşteri Memnuniyeti ve ISG Politikası

Ürün ve hizmetlerinin çevresel etkilerini de düşünen, entegre yönetim sistemi amaçları doğrultusunda ilerleyen, mali, işletmeye ait ve kuruluşla ilgili şartları, müşterilerin, personelin ve diğer ilgili tarafların şartlarını, yasal, mevzuat ve diğer şartlar gibi uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi, kirliliğin önlenmesi hususunda çalışmalar yapmayı, iş kaynaklı yaralanmaları ve hastalıkları engellemek için sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamayı, risk ve fırsatlarını sürekli kontrol altında tutmayı, hedeflerimiz ile uyumlu, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uymak, müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate almak, sürdürülebilir, risk değerlendirmesi ile risk yönetimi esaslı bir bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli kılmaktır, taahhüt ederiz. Risk ve tehlikeleri minimum seviyeye indirmeyi, Çalışanlar ile sürekli istişare içinde olmayı ve entegre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

AKREDİTASYONLAR

  • Dubai Emtia Birliği (DMCC) “İyi Tedarikçiler Listesi"
  • Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası" ile "Kıymetli Madenler Piyasası"
  • Borsa İstanbul Özel Ayar Evi Yetki Belgesi
  • Londra Külçe Piyasası Birliği Sorumlu Altın Yönergesi (LBMA)
  • Mali Suçlar Araştırma Kurulu Yönetmeliği (MASAK)